Info

The hedgehog was engaged in a fight with

Read More
Gezondheid

Coachen voor de toekomst

Coach Oosterhout

 

Coaching is een middel om individuen, teams en organisaties te ondersteunen, aan te moedigen en te motiveren. Het is de bedoeling dit doeltreffender te doen dan alleen door het verstrekken van informatie en kennis. Coachen is ook werken aan zelfs de bronnen van het probleem, vermijden dat die bronnen worden genegeerd of veronachtzaamd.

Ik zeg dat coaching een vorm van onderwijs is omdat onderwijs ook gaat over het verzamelen van informatie en kennis. Als coach moet ik geloven dat ik de gecoachte kan helpen de uitdaging aan te gaan, of het nu aan het einde van het jaar is of in de context van ons werk.

Ik moet ook geloven dat ik evenveel moet leren en weten als de coachee gelooft dat zij moet weten en doen bij het werken aan het resultaat van het geloof. De coach is een model voor de medewerker en iemand die de weg wijst wanneer en hoe hij daar kan komen waar hij wil door gaven die zijn of haar individuele bekwaamheden overstijgen.

De leraar is evenzeer een model en dienaar als de onderwijzer en de leerling. De coach is overal, soms op een moeilijke manier, soms in een sfeer die aanvaardend en liefdevol is, soms door een team te leren hoe het veel sneller tot een antwoord kan komen. Coachen moet de hele tijd in elke situatie zijn.

In veel opzichten is coaching een stijl van leren, zelfbeheersing, leiderschap of sport. Het werkt goed in zoveel situaties omdat het in staat zijn om de coachee echt te laten luisteren en absorberen (zonder oordeel) de krachtigste manier is om de coachee echt te laten leren. De coach is een persoon die weigert verder te gaan dan wat hij weet, die wat hij weet opzij zet en die de coachee helpt de kennis te verwerven die hij nodig heeft maar misschien nog niet kende. Het is verder leven dan de doos.

Als coach is het belangrijk te onthouden dat ik mijn coachee help vorm te geven voor de toekomst en hem ter verantwoording te roepen voor zijn huidige situatie en daden. Ik doe dit door een van de volgende dingen te doen die de coach als coach doet.

o De paarden vasthouden – ik verander mijn eigen houdingen, reacties en antwoorden en ik als individu, als coach en als persoon vind automatisch en bewust de beste manier voor mijn coachee om uit een situatie of een probleem te komen.

o Doelen stellen en vitale intenties – Ik kijk naar de huidige doelen van mijn coachee en kies dan hoe ik haar kan helpen die doelen te bereiken.

o Keuzes maken – Ik denk en handel op een manier die ervoor zorgt dat mijn coachee automatisch en moeiteloos naar zijn doel toe beweegt.

o Het leven zin geven – ik beperk mijn coaching niet tot de huidige situatie. Ik zeg dingen tegen mijn coachee als: “Ik ga heel snel naar de bank in X…tijd…zoals gewoonlijk. Vandaag is een geweldige dag voor mij”. Je snapt het idee.

Hoe illustreert de coaching? Het zijn de dingen die we weten en niet weten, de dingen die routine zijn en in dezelfde situatie en soms de onverwachte oefeningsdingen die misschien ook aangeleerd moeten worden.

Ik zeg dat de voordelen van coaching meer zijn dan effectieve prestaties leveren, het gaat om betere keuzes maken over wie je bent en hoe je doet, waarom je doet wat je doet, wat je doet om jezelf en anderen gelukkig te maken of over iets dat geen betekenis lijkt te hebben.

Als we kijken naar de vraag waarom coaching mislukt, kunnen we kijken naar twee belangrijke redenen. Het zijn symptomen van een ‘menselijk bestaan’-syndroom: 1) bevlogenheid/disengagement, en 2) depressie.

Als we geen coaching hadden, konden we gemakkelijk krijgen wat we willen; dat zouden we doen. Om te krijgen wat we willen, moeten we onze coachee engageren en zij moeten bereid zijn om ons te engageren. Ze hebben ook een coach nodig om hen verantwoordelijk te houden voor de acties die ze ondernemen om te krijgen wat ze willen. Met andere woorden, ze moeten met een coach werken om effectief te zijn.

Zouden wij door een woestijn kunnen lopen, zouden wij dan geen zorgen hebben voor onze komst; geen angst voor de toekomst – geen zelfbewustzijn, alleen zelfverjonging. Zouden we kunnen genieten van de vruchten van een veld, of van een rivier, zonder dat andere mensen het weten? Zouden wij het talent hebben om vele dingen te doen en als wij het aan de Clearwater stam geven die hen van hun wijsheid afhouden, zouden zij dan niet de natuurlijke uitkomst missen om te proberen naar de rechters te lopen en naar Amerika te vliegen om show te vragen.

Wat kunnen we hier van leren?

1) Voor God gaan voor antwoorden moedigt ons aan om de juiste antwoorden te zoeken. 2) Een coach stelt vragen om de antwoorden naar boven te halen en voortdurend te zoeken en de juiste vragen te stellen om de juiste antwoorden voor ons leven te krijgen. 3) Vasthouden aan onze verplichtingen of een verplichting creëren om onze grenzen te verleggen is de enige manier om te leren.

W

LEES MEER : 

Coach Oosterhout 

Vrouwencoach

Author Image
Jean Fleming