Info

The hedgehog was engaged in a fight with

Read More
Gezondheid

Het belang van een coach

Vitaliteitscoach

De kennismaking met een vitaliteitscoach is belangrijk. Het gaat niet alleen om een individuele coach per se, maar het moet gaan om een coach die een mens van binnenuit helpt. De coach heeft veel voor ogen als het gaat om het vormen van een menselijke en dus productieve relatie met de cliënt. Dit is te vergelijken met een persoon die wil dat zijn kind zich ontwikkelt tot arts.

Om het efficiënt te laten werken, moet het met de coach. Dit is een goed gehanteerde kwestie van het persoonlijke perspectief weg te kantelen van alle aspecten die misschien niet bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van een cliënt. Deze focus kan soms worden doorgevoerd op de verschillende niveaus van coaching, zoals op het niveau van een eventuele werkplek. De middelen die nodig zijn in termen van vaardigheden en hulpmiddelen voor een persoon kunnen zoveel mogelijk aan hem worden voorgelegd.

Een coach moet de cliënten vragen naar een aantal zaken in hun leven. Dit is belangrijk omdat het kan betekenen dat een cliënt zijn of haar keuzes in zijn eigen voordeel moet aanpassen. Daarom is het belangrijk dat u in contact blijft met uw coach. Dit helpt de coach om zicht te houden op het proces en de voortgang van zijn cliënt. Dit helpt voorkomen dat hij de cliënt beïnvloedt als het gaat om zijn voordeel en vooruitgang als op het moment dat een cliënt zijn doelen heeft bereikt.

Beter nog, de  ontwikkelingsonwaarheden moeten worden ontkracht. Hier zijn enkele van de populaire:

– Verantwoordingsplicht: Een cliënt de wil geven om de doelstellingen te bereiken is zeer belangrijk aan het begin van het coachingproces. Een coach maakt in deze stap en fase duidelijk aan de cliënt dat hij of zij als enige verantwoordelijk is voor een klein deel van het ontwikkelingsproces. Dit zal voorkomen dat hij of zij terugkijkt op iets wat hij misschien verkeerd heeft gedaan. Het maakt de cliënt ook duidelijk dat hij of zij attent moet zijn op het eindresultaat van de vraag, om te voorkomen dat hij of zij niet weet waar het antwoord gebleven is.

– Proces van gedragsverandering: Aan het einde van elke sessie moet uw cliënt bij u terugkomen en zijn acties evalueren die hij gedurende de periode heeft ondernomen op basis van zijn gesprek met u en de feedback die uit de activiteit is voortgekomen. U moet toegang krijgen tot de reeks gegevens en de vereiste reactie selecteren binnen de sessie, die normaal een week duurt. In het geval van een persoon die van kantoor is verhuisd, zijn er ook veel dingen die veranderen bij deze of een andere persoon die hem of haar overkomt. Daarom moet het gedrag van uw cliënt worden gecoacht om hem/haar in staat te stellen te presteren op de nieuwe algemene behoeften.

– Public relations training: Dit is niet alleen van toepassing op coaches. Het heeft vooral betrekking op bedrijfsleiders. Dit betekent dat zij een opleiding moeten volgen, die zeer uitgebreid is over public relations training. Bovendien moeten deze managers, evenals de werknemers en de klanten, een handleiding krijgen volgens welke zij het systeem in het bedrijf van de coach moeten bedienen enzovoort.

Bescherming tegen virale problemen

Tot slot moeten we dus benadrukken dat er elke dag veel mogelijkheden zijn om zaken uit de hand te laten lopen. Daarom is het heel belangrijk om een coach te hebben en moet je altijd hulp inroepen en er toegang toe hebben.

Lees meer:
Inspanningstest
Leefstijlcoach Eindhoven

Author Image
Jean Fleming